เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KS QuadroSpin: การหมุนอย่างถูกต้องสำหรับการผลิตยานยนต์

โต๊ะหมุน KS QuadroSpin ของเราจะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการโหลดด้วยน้ำหนักบรรทุกที่สูง ด้วยการใช้งานเครื่องมือรูปทรงเรขาคณิตได้ถึงสี่เครื่อง คุณสามารถทำให้กระบวนการในการผลิตทั้งหมดในการผลิตยานยนต์มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ไฮไลต์ก็คือ หุ่นยนต์สามารถถูกวางไว้ที่ตรงกลางเพิ่มเติมได้


การเปลี่ยนเครื่องมือที่งายดายสำหรับ KS QuadroSpin จะช่วยให้มี ความหลากหลายของรูปแบบที่สูง ในการผลิตยานพาหนะ สามารถขับเคลื่อนได้ถึงสี่รุ่นที่แตกต่างกันผ่านทางระบบ มีความยืดหยุ่นและการเข้าถึงได้ง่าย ยังจะช่วยให้สามารถวางหุ่นยนต์ไว้ที่ตรงกลางของโต๊ะหมุนเพิ่มเติมได้

KS QuadroSpin ทำงานเช่นนี้

KS QuadroSpin จะเป็นโต๊ะหมุนที่สามารถใส่ เครื่องมือรูปทรงเรขาคณิตสี่เครื่อง เข้าไปได้ มันสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่มีการบรรทุกได้ถึง 14,000 กิโลกรัม โดยการหมุนรอบ 90 หรือ 180 องศา เครื่องมือที่จำเป็นจะถูกเตรียมไว้ 

จะมีการนำเสนอโต๊ะหมุนสองรุ่นที่สำคัญ:

 1. เครื่องมือแบบเดี่ยว: ที่นี่ KS QuadroSpin จะมีการติดตั้งด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันสี่ชนิด
 2. เครื่องมือแบบคู่: สำหรับรุ่นนี้จะมีเครื่องมือสองเครื่องที่เหมือนกันอยู่ตรงกันข้าม

ขั้นตอนกระบวนการสำหรับเครื่องมือแบบเดี่ยว

 • สถานีการบรรจุ: หุ่นยนต์จะใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในเครื่องมือที่ได้มีการเรียมไว้โดยโต๊ะหมุน
 • ตำแหน่งการทำงาน: KS QuadroSpin จะหมุนตัวเองไปในตำแหน่งการทำงาน หุ่นยนต์กระบวนการจะทำงานกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ มันจะเชื่อม ย้ำหมุด หรือพับ
 • สถานีการนำออก: โต๊ะหมุนจะเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งเดิม หุ่นยนต์จัดการนำเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เสร็จแล้วออกมา และใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเข้าไป

วิธีการทำงานของ KS QuadroSpin สำหรับเครื่องมือแบบคู่

 • จะมีเครื่องมือสองเครื่องที่เหมือนกันอยู่บน KS QuadroSpin
 • สถานีการบรรจุ: หุ่นยนต์ตัวหนึ่จะใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไป
 • ตำแหน่งการทำงาน: KS QuadroSpin จะหมุนตัวเองไปในตำแหน่งการทำงาน หุ่นยนต์กระบวนการจะทำงานกับชิ้นส่วนอุปกรณ์
 • สถานีการนำออก: โต๊ะหมุนจะเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งเดิม กระบวนการจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรก 

ทั้งสำหรับเครื่องมือแบบเดี่ยวและอีกทั้งเครื่องมือแบบคู่จะสามารถใช้หุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ตรงกลางของ KS QuadroSpin ได้

ข้อได้เปรียบของ KS QuadroSpin

 • ความยืดหยุ่นของประเภท: ต้องขอขอบคุณในการเปลี่ยนเครื่องมือที่ง่าย จะสามารถดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ทำการประกอบได้ถึงสี่ประเภทของประตูที่แตกต่างกันบนระบยเดียว
 • รวดเร็ว: งานในกระบวนการและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์จะเกิดขึ้นในแบบคู่ขนาน ซึ่งจะสามารถช่วยลดเวลาที่ไม่มีการผลิตลงได้
 • ประหยัดพื้นที่: KS QuadroSpin จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานมีความเหมาะสมที่สุดในขณะที่ความต้องการในการใช้พื้นที่น้อย และไม่ใช่สิ่งสุดท้าย เพราะว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะใช้พื้นที่ตรงกลางของโต๊ะหมุนได้อีกด้วย
 • การจัดการที่ง่าย: ถ้ามีการใช้งานของหุ่นยนต์ที่ตรงกลางของ KS QuadroSpin จะทำให้มีการเข้าถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ง่าย