เทคโนโลยีตามขวาง

แพ็คเก็จซอฟต์แวร์ที่ได้จากเทคโนโลยีตามขวาง จะทำให้มีข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากที่ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้งานได้กับหุ่นยนต์ KUKA ทุกรุ่น-โดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก การออกแบบ หรือขอบเขตการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารผ่านเซ็นเซอร์ สำหรับการเชื่อมโยงการทำงานของหุ่นยนต์แบบอัจฉริยะ หรือการมีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร: เทคโนโลยีตามขวางของ KUKA ช่วยเพิ่มขอบเขตวิธีการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณและวางโครงสร้างการผลิตของคุณให้ยืดหยุ่นและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น


การตั้งค่าคุ้กกี้ ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคุ้กกี้