เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เทคโนโลยีตามขวาง

แพ็คเก็จซอฟต์แวร์ที่ได้จากเทคโนโลยีตามขวาง จะทำให้มีข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากที่ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้งานได้กับหุ่นยนต์ KUKA ทุกรุ่น-โดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก การออกแบบ หรือขอบเขตการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารผ่านเซ็นเซอร์ สำหรับการเชื่อมโยงการทำงานของหุ่นยนต์แบบอัจฉริยะ หรือการมีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร: เทคโนโลยีตามขวางของ KUKA ช่วยเพิ่มขอบเขตวิธีการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณและวางโครงสร้างการผลิตของคุณให้ยืดหยุ่นและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น


"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้