เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 250-3

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น เช่น KL 250-3 จะขยายพื้นที่ทำงานให้กว้างขึ้น และเหมาะสำหรับขอบเขตการใช้งานที่ต่างกัน ระบบควบคุมนี้ถูกผนวกรวมไว้ในชุดควบคุมของหุ่นยนต์แล้ว


ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA เป็นชุดสำหรับเคลื่อนแบบเลื่อนที่ (Translational) มีการนำไปใช้งานเพื่อขยายพื้นที่ทำงาน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้เคลื่อนย้ายชิ้นงานหรือเครื่องมือภายในขอบเขตการทำงานของหุ่นยนต์จำนวนหนึ่ง เช่น การประกอบติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์มากกว่าหนึ่งรายการ การหยิบตามใบสั่งซื้อจากแถวของพาเลท หรือการดำเนินการกับชิ้นส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่มาก ฯลฯ

ระบบควบคุมชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นถูกผนวกรวมไว้ในรูปแบบของแกนเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์ภายในชุดควบคุมหุ่นยนต์ ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดควบคุมเพิ่มเติม

ข้อมูลและเวอร์ัชั่นของ KL 250-3

โหลด 300 กก.
มวลของฐานต่อเมตร 175 กก.
ความแม่นยำในการทำงานซ้ำ  +/- 0.02 มม
ตำแหน่งในการติดตั้ง พื้น
ความเร็ว 1.41 ม./วินาที
ระดับการป้องกัน IP 64

ขอบเขตการใช้งานชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KL 250-3

KL 250-3 เหมาะสำหรับขอบเขตการใช้งานเหล่านี้โดยเฉพาะ: 

 • การขนย้าย การโหลดและการถ่ายโหลด
 • กระบวนการปฏิบัติงานหยิบจับอื่นๆ
 • การหล่อและการหลอม
 • เครื่องหล่อโลหะด้วยความดัน, แท่นหล่อ
 • เครื่องจักรแปรรูปพลาสติก
 • การวาง การติด
 • โรงงานตีเหล็ก 
 • เครื่องจักรกลขึ้นรูป
 • เครื่องจักรกัดไส
 • การทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลอื่น
 • การวัด การทดสอบ และการตรวจสอบ