เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ของ KUKA

โรงงานในอนาคตจะต้องอาศัยความคล่องตัวและยืดหยุ่น สายการผลิตที่คงที่จะมอบพื้นที่ให้กับหุ่นยนต์รุ่นต่อไป: หน่วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ที่ชาญฉลาด จะเข้ามาแทนที่ หุ่นยนต์เคลื่อนที่จะเคลื่อนไหวด้วยตัวเองในห้อง ดำเนินการกันเป็นทีม และจะมอบความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ให้ักับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกภายใน ในการนี้ KUKA จะมีการนำเสนอผลงานการเคลื่อนไหวที่มีความหลากหลายตั้งแต่การเลื่อนด้วยมือไปจนถึงโซลูชั่นการนำทางอย่างเป็นอิสระ

หุ่นยนต์ของเราทำงานร่วมกันเคียงข้างกับมนุษย์และทำงานที่ชิ้นงานด้วยความแม่นยำเป็นมิลลิเมตร รูปแบบการนำทางอย่างเป้นอิสระทั้งหมดเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีลูปเหนี่ยว การทำเครื่องหมายหรือใช้แม่เหล็กที่พื้น ด้วยช่วงผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ของเรา เราจะนำไปสู่ยุคต่อไปในโลกแห่งการผลิตทางกายภาพในโลกไซเบอร์