เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

โครงการวิจัย

KUKA ให้ด้านการแพทย์มีเทคโนโลยีที่มีหุ่นยนต์เป็นพื้นฐาน และเข้าร่วมผ่านพันธมิตรกับสถาบันอุดมศึกษาและสถานบันในการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ด้านการแพทย์อย่างกระตือรือร้น


ความร่วมมือและโครงการต่าง ๆ เป็นหน่วยขับเคลื่อนนวตกรรมที่สำคัญ เพราะเหตุนี้เราจึงจ้างตัวเองในโครงการที่มากมายที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์และดูแลร่วมกับหุ้นส่วนของเราเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญที่ใช้ได้จริงในตลาดที่กำลังเติบโต KUKA กำลังเข้าร่วมกับความร่วมมือในการวิจัยล่าสุดดังต่อไปนี้

MURAB: การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่ปรับปรุงดีขึ้นจากความช่วยเหลือระบบหุ่นยนต์

เพื่อ การวินิจฉัยที่ปรับปรุงดีขึ้น ในโรคมะเร็งเต้านมและกล้ามเนื้อ KUKA ทำงานกับโครงการวิจัยในยุโรป MURAB ร่วมกับหุ้นส่วน หากมีสิ่งสงสัยเกิดขึ้นหลังจากการตรวจมะเร็งเต้านม ดังนั้นจะทำการตัดเนื้อเยื่อที่สงสัยไปตรวจและตรวจสอบต่อไป ในขณะเดียวจึงสำคัญอย่างมากที่จะพบพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ ในโครงการจะใช้การร่วมกันของภาพ MRT และคลื่นเสียงความถี่สูงช่วยให้นำไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ หุ่นยนต์ของ KUKA จะนำท่อคลื่นเสียงความถี่สูงและจัดการใช้เข็มตัดเนื้อออกตรวจบนรอยแผล เพื่อว่าให้แพทย์ใช้เข็มสอดเข้าไปด้วยความแม่นยำอย่างมากได้ เป้าหมายคือทำให้กระบวนการสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น 

แขนที่ยืดหยุ่นของหุ่นยนต์น้ำหนักเบาของ KUKA อำนวยให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่ปรับปรุงดีขึ้น

HaiLeg: เครื่องมือดันขาที่อ่อนไหวสำหรับหุ่นจำลองหัวเข่าที่ซับซ้อน

ในโครงการวิจัยของ HaiLeg (High articulated intelligent Leg) ที่โรงเรียนกีฬาเมืองโคโลญน์ของเยอรมัน หุ่นยนต์ของ KUKA ทำหน้าที่เป็น เครื่องมือดันขาที่อ่อนไหว เพื่อการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ในที่นี้คนไข้จะดันเท้าของเขากับแผ่นที่อ่อนไหวต่อการกด ข้อมูลการเคลื่อนไหวที่จับได้จะส่งผ่านไปที่คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันและจะประมวลผลต่อที่คอมพิวเตอร์ จากจังหวะการหมุนที่คำนวณและแรงของกล้ามเนื้อ จะสร้าง หุ่นจำลองหัวเข่าที่มีกลไกทางด้านชีว ขึ้นมา

ในเวลาที่เป็นจริงสำหรับหุ่นจำลองหัวเข่าที่มีกลไกทางด้านชีว หุ่นยนต์ของ KUKA เสมือนเป็นเครื่องดันขาที่อ่อนไหว

M²INT: การรักษาเนื้องงอกขนาดเล็กและรุกรานบนชั้นโมเลกุล

เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ปลอดภัยในคนไข้ที่เป็นมะเร็งจะทำตัดเนื้อออกตรวจ รวมทั้งการนำเนื้อเยื้อที่เล็งไว้ในบริเวณที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ออก ในคนไข้ที่มีการแพร่กระจายของเนื้อร้าย ขั้นตอนนี้จะยากและซับซ้อน เป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนันสนุนจากกระทรวงการศึกษำและวิจัย อยู่ที่หลังจากการวินิจฉัยคนไข้ที่เนื้อร้ายแพร่กระจายเล็กน้อยสำเร็จ และรักษาเนื้องงอกบนชั้นโมเลกุลขนาดเล็กและรุกราน

เพื่อสิ่งนี้แพทย์จึงจับมือทำงานกับหุ่นยนต์ หลังจากที่บริเวณเจาะได้ชี้จุดด้วยระบบรังสีเอ็กซ์แบบ 3D แล้ว หุ่นยนต์จะเข้าใกล้บริเวณนี้ด้วยเข็มตัดเนื้อออกตรวจอย่างระมัดระวัง แพทย์จะนำหุ่นยนต์ด้วยมือไปด้วย การเจาะเองนั้นแพทย์จะทำร่วมกับหุ่นยนต์ วิธีการใหม่นี้กับการทำลายการแพร่กระจายของเนื้อร้ายควรจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นในกระบวนการที่ทำซ้ำ สิ่งนี้จะนำไปสู่การแบ่งเบาภาระ สำหรับทีมผ่าตัดและอีกทั้งสำหรับคนไข้อีกด้วย

หุ่นยนต์น้ำหนักเบาของ KUKA ที่อ่อนไหว จะผสานผ่านแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ง่ายแบบเฉพาะกิจเข้ากับการผ่าตัด

STIMULATE: การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ต้านเซลล์มะเร็ง

ที่ Solution Centre for Image Guided Local Therapies (STIMULATE) ได้แสดง การผ่าตัดแห่งอนาคต ด้วยความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์ของ KUKA ให้เห็นในทุกวันนี้ ห้องผ่าตัดแบบไฮบริดประกอบไปด้วยพื้นที่สัมผัสได้ เตียงที่ยืดหยุ่น หุ่นยนต์สร้างภาพขนาดใหญ่และหุ่นยนต์น้ำหนักเบาพร้อมแผ่นควบคุม

ด้วยการติดตั้งนี้สามารถ ตัวอย่างเช่น ดำเนินการผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุจากความช่วยเหลือหุ่นยนต์ หมายถึงวิธีการในที่เนื้อเยื้ออย่างเนื้องอกควรถูกทำลายด้วยช่องลมจากความร้อน นอกเหนือจากนั้นจะสร้างปริมาตรต่อมาจากคนไข้ด้วยความช่วยเหลือจาก Siemens Artis zeego ต่อจากนั้นหุ่นยนต์น้ำหนักเบาของ KUKA ที่อ่อนไหวจะนำพร้อมกันกับแพทย์เครื่องมือไปยังบริเวณที่ได้วางแผนไว้ หุ่นยนต์จะทำให้มั่นใจในขณะเดียวกันว่าเครื่องมือจะรักษาแนวทิศทาง การเคลื่อนไหวจะหยุดลงทันทีที่ถึงตำแหน่งสุดท้ายที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้ ในกระบวนการนี้ความสัมพันธ์ต่อกันของมนุษย์และหุ่นยนต์จึงเป็นตัวตัดสิน เพื่อที่จะถึงจุดตัดที่ปลอดภัยและแม่นยำของเนื้องอก

ศัลยแพทย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันเพื่อจำกัดเซลล์มะเร็งให้ห่างไกล