เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์: การใช้หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานในการผลิตเครื่องล้างจาน

การประกอบเครื่องล้างจานด้วยหุ่นยนต์ในบริเวณที่เข้าถึงยากเพื่อลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน