KUKA TechCenter สำหรับใช้เชื่อม: คอยให้คำปรึกษา พัฒนา และบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้ฝ่ายบริการลูกค้าของเราเป็นจุดติดต่อเพื่อดูแลการผลิตของคุณอย่างครอบคลุม

KUKA TechCenters ทั่วโลกสำหรับการเชื่อมแบบแก๊ซปกคลุมและการเชื่อมต้านทานแบบจุดต่างจากโครงการทั่วไปทำให้เกิดการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่