ประมาณ 50 ปีที่แล้ว KUKA ได้พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าตัวแรก และกลายเป็น #HomeofRobotik ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ในปี 1973 KUKA ได้พัฒนา KR FAMULUS ซึ่งเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าตัวแรก จิตวิญญาณแห่งวิศวกรรมเยอรมันนี้ยังคงมีอยู่ในหุ่นยนต์ KUKA ทุกตัวในปัจจุบัน