KUKA เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของคุณในด้านการผลิตแบตเตอรี่ในทุกจุดของห่วงโซ่กระบวนการ

ความยั่งยืนมีความสำคัญมากขึ้นในการผลิตแบตเตอรี่และ KUKA ก็กำลังเผชิญอยู่กับความท้าทาย โดยเราจะคอยให้การสนับสนุนด้วยโมเดลหุ่นยนต์ที่เหมาะสมและแนวคิดระบบอัตโนมัติเฉพาะลูกค้า