เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบโรตารี: การเชื่อมวัสดุต่างๆ และการผสมผสานวัสดุที่ประหยัดและปลอดภัย

เครื่องเชื่อมเสียดทานของ KUKA จะเชื่อมชิ้นงานที่เป็นโลหะ เช่น ก้านลูกสูบ วาล์ว หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน