หุ่นยนต์ดึงเชือกในมือ – การทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ “Made in Augsburg”

ผู้ผลิตหุ่นยนต์ KUKA และโรงละครหุ่นกระบอก Augsburger Puppenkiste กําลังฉลองวันครบรอบด้วยโปรเจกต์พิเศษ: โรงละครหุ่นกระบอกอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หุ่นยนต์ KUKA สวมบทบาทเป็นผู้เชิดหุ่นสําหรับเรื่องราวของ Kasperle และมังกรตัวน้อย Famulus