หุ่นยนต์ KUKA ในการใช้งานทางการแพทย์ในหลาย ๆ ด้าน

ระบบหุ่นยนต์ของ KUKA ได้เปิดหนทางใหม่แก่เทคนิคการแพทย์แห่งอนาคต