โซลูชันการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ของ KUKA

ด้วยหุ่นยนต์เลเซอร์ KUKA ของเรา ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการที่แม่นยำโดยไม่ต้องหยุดทำงาน