เทคโนโลยีการขับเคลื่อน KUKA omniMove: ความคล่องแคล่วที่ไม่มีการจำกัด