รถที่รองรับ HRC สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและทำให้สถานที่ทำงานของมนุษย์มีความปลอดภัย 

ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเพื่ออุตสาหกรรมในระยะทางไกล จะใช้เป็นระบบประกอบสำหรับระบบขนส่งไร้คนขับหรือสำหรับการขนส่งด้านอาหารและเครื่องดื่มก็ตาม รถ AGV ของ KUKA ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย