ชุดควบคุม KR C4 ทำงานเช่นนี้:

ให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิวัติของการควบคุม KR C4 ของ KUKA