หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลท KUKA

หุ่นยนต์จัดวางพาเลทซ้อนกันของ KUKA จะวางตั้งซ้อนระวางบรรทุกน้ำหนักมากด้วยความแม่นยำสูงสุด จึงเป็นการประหยัดพื้นที่และมีการบำรุงรักษาน้อย