ระบบขนส่งไร้คนขับในโรงงานประกอบรถบรรทุก

โซลูชันโลจิสติกส์ภายในที่ยืดหยุ่นและไร้คนขับในโรงงานประกอบรถบรรทุกของ Mercedes-Benz ตุรกีในเมืองอักซาไร