Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Interim report as at September 30, 2003

Despite the continuing difficult economic environment, the IWKA Group, Karlsruhe, was able to hold its ground well again in the third quarter of 2003

11 Tháng Mười Một 2003


In the first nine months of the year, order receipts rose 1.5 per cent to EUR 1.78 billion compared to the same period in the previous year. Sales revenue also increased, rising 3.8 percent to EUR 1.59 billion.
 

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie