Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Interim report as of March 31, 2004

IWKA's current business year has begun on a promising note

14 Tháng Năm 2004


Order receipts for the first quarter of 2004 came in at EUR 752.3 million, beating last year's figure by 11.9 percent, or EUR 80.1 million. Sales revenue in the same period was EUR 461.4 million, about the same as the year before. The order backlog consequently rose to EUR 1,347.8 million.
 

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie