Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Sale of RMG Regel + Meßtechnik GmbH

As part of the measures to dispose of its former Process Technology Division, the IWKA Group, Karlsruhe, has sold RMG Regel + Meßtechnik GmbH, Kassel, together with its subsidiaries (RMG Group) to a financial investor on December 23, 2004 effective as of January 1, 2005, pending approval by the relevant antitrust authorities

11 Tháng Giêng 2005


The RMG Group has approximately 900 employees and generated sales of about EUR 100 million in 2004.

 

Karlsruhe, January 11, 2005
The Executive Board

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie