Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

2004 business year

Preliminary report - IWKA reports good growth: operating profit, order receipts and sales revenue all higher

08 Tháng Hai 2005


IWKA Aktiengesellschaft, Karlsruhe, was again able to improve its operating profit in 2004. Debt was reduced substantially. Order receipts and sales revenue increased.
 

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie