Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA Aktiengesellschaft appoints Executive Board member

On December 22, 2005, the Supervisory Board appointed Dr. Jürgen Koch as a full member of the Executive Board of IWKA Aktiengesellschaft effective April 1, 2006

22 Tháng Mười Hai 2005


Dr. Koch will assume responsibility for Finance and Controlling. Dr. Kochpreviously held leading positions in his field of expertise in plant engineering andassembly groups of companies. He is presently an Executive Board member atPfleiderer AG responsible for Finance, Accounting and Controlling.

Mr. Dieter Schäfer, full member of the Executive Board of IWKAAktiengesellschaft currently responsible for Controlling, will become responsiblefor the Packaging Technology Division in his capacity as a full member of theExecutive Board when Dr. Koch assumes his duties.

 

Karlsruhe, December 22, 2005
The Executive Board

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie