Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Stephan Schulak named CFO of KUKA Roboter GmbH

On April 16, 2008, Mr. Stephan Schulak will assume the position of CFO of KUKA Roboter GmbH, Augsburg

17 Tháng Tư 2008


KUKA Roboter GmbH is also the management company for the KUKA Group's Robotics division.

Mr. Stephan Schulak, Dipl.-Betriebswirt (FH) (39) can look back on many years of executive experience in the accounting departments of Munich-based Wacker Chemie GmbH (presently Wacker Chemie AG), SÜSS MicroTec AG in Garching and FJH AG in Munich. 

Mr. Schulak will join the board of management of KUKA Roboter GmbH, which presently includes chairman Bernd Liepert, as well as Manfred Gundel and Martin Sträb.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie