Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Bản tin từ KUKA

Vui lòng luôn cập nhật những phát triển mới nhất tại KUKA! Rất mong gửi cho bạn những tin tức mới nhất, lời mời tới các hội chợ, sự kiện thú vị cũng như các thông tin đáng chú ý về tự động hóa, công nghiệp 4.0 và ngành công nghiệp Internet vạn vật.


Mẫu đăng kí

Ngành nghề của bạn

Các cập nhật, lời mời sự kiện và nhiều hơn nữa: Đăng ký nhận bản tin KUKA.

Tôi đồng ý rằng KUKA sẽ thường xuyên gửi cho tôi một bản tin qua thư điện tử và vì mục đích này KUKA có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo Chính sách bảo mật. Tỉ lệ chuyển tiếp, mở và hành vi nhấp chuột vào bản tin được đánh giá. Bạn có thể thu hồi thỏa thuận này bất kì lúc nào trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng kí trong bản tin hoặc gửi trực tiếp yêu cầu đến KUKA.

* Các trường thông tin này là bắt buộc.