Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA ETZ Augsburg

Giới thiệu KUKA

KUKA là một tập đoàn tự động hóa quốc tế với doanh thu khoảng 3,3 tỷ euro và khoảng 14.000 nhân viên. Trụ sở chính của công ty đặt tại Augsburg. Là một trong những nhà cung cấp giải pháp tự động hóa thông minh hàng đầu thế giới, KUKA cung cấp cho khách hàng mọi dịch vụ từ một nguồn duy nhất: Từ rô-bốt hay buồng cho đến các hệ thống hoàn toàn tự động và mạng lưới tại các thị trường như ô tô, điện tử, công nghiệp nói chung, hàng tiêu dùng, thương mại điện tử/bán lẻ và chăm sóc sức khỏe.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie