Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Whitepaper download

Please fill in the fields below with your details so that we can respond to your request in the best possible way. Downloads will be sent to the email address provided.


Contact form

Title

Data privacy clauses

In return for providing the content offered here, I authorize KUKA Aktiengesellschaft to use my data for the purpose of advertising its own products/solutions in the fields of robotics and automation and to contact me for these purposes at the e-mail address(es) and telephone number(s) I have specified. I can withdraw my consent at any time with effect for the future by contacting KUKA Aktiengesellschaft, Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg or via e-mail to web@kuka.com (subject line: KUKA Aktiengesellschaft). Further information about data protection can be found in the Privacy Policy.*

Consent

Các cập nhật, lời mời sự kiện và nhiều hơn nữa: Đăng ký nhận bản tin KUKA.

Tôi đồng ý rằng KUKA sẽ thường xuyên gửi cho tôi một bản tin qua thư điện tử và vì mục đích này KUKA có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo Chính sách bảo mật. Bạn có thể thu hồi thỏa thuận này bất kì lúc nào trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng kí trong bản tin hoặc gửi trực tiếp yêu cầu tới KUKA (data-privacy@kuka.com).