Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Productie Automatisering

Các máy móc sản xuất của KUKA

Nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả.


KUKA được biết đến rộng rãi là nhà sản xuất robot - chúng tôi cũng có chuyên môn giỏi trong việc thiết kế, lập kế hoạch và triển khai các hệ thống sản xuất. Chúng tôi là chuyên gia của bạn trong việc tích hợp hệ thống - có thể là cho một phần tử sản xuất đơn lẻ hoặc một nhà máy sản xuất hoàn chỉnh.

Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp sản xuất phù hợp cho mọi ngành.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie