Xử lý vật liệu bằng laser thông qua hàn laser bột

Hàn đắp bằng laser với bột trong ô nén của KUKA