Tối ưu về công thái học: sử dụng rô-bốt cộng tác trong sản xuất máy rửa bát

Rô-bốt hỗ trợ việc lắp ráp máy rửa bát ở những nơi khó tiếp cận để giảm tải công việc cho người lao động.