Khoảng 50 năm trước, KUKA đã phát triển rô-bốt công nghiệp chạy bằng điện đầu tiên và do đó đã trở thành #HomeofRobotik– khởi nguồn của rô-bốt công nghiệp.

Năm 1973, KUKA phát triển KR FAMULUS, rô-bốt công nghiệp chạy bằng điện đầu tiên. Tinh thần kỹ thuật Đức này vẫn hiện diện trong mỗi rô-bốt KUKA ngày nay.