Video

Khái niệm điều hướng KUKA cho phép các nền tảng di động di chuyển tự do theo mọi hướng.