Chuyển động theo biên dạng liên tục nhanh chóng với độ chính xác rất cao, dòng robot trục rỗng (hollow-shaft) gây ấn tượng với hiệu suất tối đa và chi phí tối thiểu