KUKA là đối tác mạnh mẽ của bạn để sản xuất pin ở mọi vị trí trong chuỗi quy trình

Tính bền vững ngày càng trở nên quan trọng trong sản xuất pin và KUKA đang đón nhận thử thách này. Chúng tôi hỗ trợ bạn với các mô hình rô-bốt phù hợp và các quy hoạch tự động hóa dành riêng cho khách hàng.