Hệ thống đúc kép sản xuất vỏ hộp số cho nhà sản xuất xe hơi 

Thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa các hệ thống đúc, năm rô-bốt và hai máy dập làm sạch rìa thô và mịn là đủ cho một hoạt động tối ưu.