Cấu trúc và công nghệ thông minh của AMR: lý tưởng cho hoạt động cộng tác trong lắp ráp, hậu cần nội bộ và như một hệ thống rô-bốt dịch vụ

Nhờ khả năng xử lý nhiều mảng chức năng, tính linh hoạt cao và khả năng điều hướng tự do, các nhiệm vụ của rô-bốt di động tự động KMR iisy trong nhà kho hoặc vận chuyển phôi trong sản xuất đang tăng lên nhanh chóng.