KR CYBERTECH nano ARC như rô-bốt Edition: Tham gia vào tự động hóa hàn mà tiết kiệm chi phí

Các quy trình hàn đơn giản mang lại khả năng sử dụng rô-bốt tương ứng với chi phí tối ưu. Đây chính xác là điểm khởi đầu cho biến thể Edition của KR CYBERTECH nano ARC. Nó được chế tạo cho hàn hồ quang đơn giản trong các thị trường có tính năng động cao, nhạy cảm về giá – và giúp khách hàng mới bắt đầu tự động hóa dễ dàng hơn. Rô-bốt KR CYBERTECH nano ARC HW Edition có sẵn với hai tầm với 1440 mm, 2010 mm. Nó cung cấp một tay trục rỗng được gắn hai bên và một độ chính xác lặp lại là 0,04 mm. Đối với rô-bốt Edition cũng vậy, KUKA dựa trên thế hệ điều khiển KR C5 mới nhất và các gói phần mềm phù hợp.