Lập trình rô-bốt trong thời gian kỷ lục với KUKA.AppTech: Lập trình trực tuyến và ngoại tuyến được kết hợp hoàn hảo với nhau:

Giao diện được tiêu chuẩn hóa giữa PLC và bộ điều khiển rô-bốt với thư viện chương trình cho phép các nhà tích hợp và lập trình viên nâng cao triển khai ngay cả những ứng dụng phức tạp.