Thực hiện phun sơn dễ dàng

Giải pháp phun sơn tự động cho ngành công nghiệp tổng hợp: Dürr và KUKA giới thiệu hệ thống rô-bốt mà họ cùng phát triển.