Rô-bốt di động tự động phù hợp hoàn hảo cho quá trình xử lý tự động

Rô-bốt di động KMR CYBERTECH cho phép tự động hóa các máy công cụ với độ linh hoạt tối đa trong không gian nhỏ nhất.