Phân tích dữ liệu lớn cho phép giám sát hiệu quả các hệ thống đúc

KUKA cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên bộ nhớ đám mây KUKA Connect để thu thập dữ liệu kỹ thuật số trong sản xuất. Do đó bạn kiểm soát được tổng quan về dữ liệu về rô-bốt KUKA và có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Tải dữ liệu của bạn lên bộ nhớ đám mây bằng các cách an toàn và tạo phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực mà không cần cài đặt phần mềm và thông qua giao diện có khả năng cấu hình. Với sự hỗ trợ của KUKA Connect, bạn không chỉ kiểm soát được năng suất của rô-bốt mà còn dự đoán chính xác việc bảo trì cần thiết.