Sản xuất rô-bốt bằng niềm đam mê

Edmund Bahr là giám đốc sản xuất KUKA tại Augsburg và các địa điểm tại Hungary. Cùng với đội ngũ sản xuất của mình, anh ấy đảm bảo hàng ngày rằng rô-bốt KUKA rời khỏi xưởng sản xuất với chất lượng cao nhất.