Vyberte si svou polohu:

Země

Corporate Compliance ve společnosti KUKA

Jako celosvětově působící společnost nese KUKA odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům, investorům a společnosti. 


Compliance Management System

Abychom mohli společně se všemi zaměstnanci a externími partnery realizovat naši snahu o dodržování předpisů, používáme různé procesy a opatření. Celkovým výsledkem je tzv. Compliance Management System (CMS).

Hlavní rysy CMS jsme zaznamenali písemně; dokumentace je k dispozici zde. Prostředí společnosti se neustále mění a tak i dokumentace CMS je dynamickým dokumentem. Pokud dojde k významným změnám, provedeme příslušné úpravy.

 

Firemní program dodržování předpisů (Corporate Compliance)

 Společnost KUKA si stanovila etické standardy a vyvinula firemní program dodržování předpisů. Program je uveden v příručce Compliance. Obsahuje také informace o základních hodnotách ve společnosti KUKA a o struktuře organizace Compliance. Najdete zde také kontaktní osoby a vybrané koncernové směrnice.
Příručka slouží členům představenstva, managementu, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a pověřeným zástupcům společnosti KUKA po celém světě jako vodítko ke správnému chování.
Obsah je pravidelně revidován tak, aby předpisy a organizační okolnosti byly vždy aktuální. Naposledy, v roce 2021, byly kompletně revidovány 7. koncernová směrnice „Právo zahraničního obchodu a kontrola vývozu“ a 14. koncernová směrnice skupiny „Bezpečnost informací/IT a ochrana dat“.

Zde naleznete aktuální příručku Compliance.

 

Školení

Společnost KUKA pořádá akce o otázkách Corporate Compliance po celém světě, aby byly znalosti zaměstnanců v maximální možné míře aktuální. V pravidelných intervalech se provádějí elektronická školení, která jsou celosvětově povinná pro všechny zaměstnance; noví zaměstnanci jsou průběžně zváni na elektronická školení. Taková školení jsou doplněna prezenčními školeními, která jsou zaměřena na různé cílové skupiny a konají se také po celém světě.

V naší aktuální výroční zprávě se také můžete dozvědět o nejnovějším vývoji v otázkách dodržování předpisů ve společnosti KUKA.

 

Kontakt

Doporučujeme našim zaměstnancům i externím osobám, aby se na nás obrátili s dotazy a připomínkami týkajícími se dodržování předpisů. Seznam pracovníků společnosti KUKA pro dodržování předpisů (Compliance Officers) naleznete na této stránce, zašlete prosím svou žádost e-mailem příslušné osobě. Compliance Officers vám odpoví v přiměřené lhůtě a budou s vašimi údaji nakládat s maximální diskrétností.