Válassza ki a helyét:

Ország

Megatrend: Az erőforrások szűkössége

A természetes erőforrások (pl. fémek vagy ipari ásványok) a világ népességének növekedése és a globális jólét fokozatos javulása okán egyre korlátozottabb mértékben állnak rendelkezésre. A termelő vállalatoknak hatékonyan és fenntartható módon kell bánniuk ezekkel az erőforrásokkal a környezetterhelés minimalizálása és a hosszú távú versenyképesség fenntartása céljából.


Az erőforrások szűkössége a növekvő kereslet következtében

Az ásványi, fémes és fosszilis nyersanyagok a világon csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, és maguktól nem képesek megújulni. A növekvő népesség, továbbá az ipari és fogyasztási cikkek iránti növekvő globális kereslet az adott erőforrások szűkösségéhez vezet.

A további természetes erőforrások (pl. víz, levegő és talaj) minőségét a gazdasági használat tartósan hátrányosan képes befolyásolni. A megnövekedett és gyakran nem fenntartható használat miatt ezek az erőforrások minőségileg értékes formában egyre kisebb mennyiségben állnak rendelkezésre.

A kritikus és részint visszafordíthatatlan károsodások mellett az erőforrások növekvő felhasználása piaci drágulást eredményez. Mindenekelőtt a nagy energia- és anyagigényű termelővállalatok érzik a legjobban a „bőrükön” a drágulást.

Emiatt az erőforrások hatékony és fenntartható kezelése, továbbá alternatív energiahordozók és anyagok használata egyre inkább teret nyer a globális versenyképességért folytatott harcban.

Fenntartható erőforrás-használat: Központi szempont a társadalom és az ipar számára.

A korszerű technológiák és innovációk erőforrás-hatékonyságot eredményeznek

A korszerű technológiák, valamint a fenntarthatóság és a jövőorientált gondolatok stratégiai beágyazása lehetővé teszi az ipari vállalatok számára a természetes erőforrások hatékonyabb és fenntarthatóbb használatát a beszerzéstől kezdve, a gyártáson át egészen az elosztásig, ártalmatlanításig és újrahasznosításig.

A folyamatok és anyagáramok optimalizálásával például az anyag-, energia- és vízköltség, továbbá a hulladék- és selejtképződés is csökkenthető. A Smart Factories és az Industrial Internet of Things lehetővé teszi a valós időben optimalizált, nagy hatékonyságú gyártási folyamatokat, amelyeknél az erőforrások kíméletes és célirányos kezelése szilárdan rögzítve van.

A terméktervezés innovációi és az alternatív anyagok fejlesztése hozzájárul a szűkös erőforrásokért folytatott globális verseny mérsékléséhez, valamint a pozitív gazdasági környezet és az ökológiai hozzáadott érték megteremtéséhez.

A KUKA erőforrás-hatékonysága

A KUKA nap mint nap olyan intelligens automatizált megoldások kifejlesztésén és megvalósításán fáradozik, amelyek világszerte támogatják a vállalatokat értékteremtési folyamataik optimalizálásában, a gazdasági hatékonyság javításában, egyúttal az erőforrások felelősségteljes kezelésében.

Példaként említhetők a felhasználható, energiahatékony termékek, pl. a KR QUANTEC ipari robot, vagy az intelligens gyártás- és energiaoptimalizálási szoftvermegoldások, pl. a KUKA Connect. A KUKA a termékek fenntartható ártalmatlanítását és újrahasznosítását célzó szolgáltatásokat is kínál.

A saját telephelyeken a fenntartható módon létrehozott környezetvédelmi és energiaprogramok megvalósítása zajlik azzal a céllal, hogy a saját gyártási és beszállítói láncban is meg lehessen felelni az erőforrások kíméletes használatára ösztönző normáknak, vagy akár túl lehessen szárnyalni azokat.

Green Robotics: A KUKA a fenntartható automatizált megoldásokra helyezi a hangsúlyt.