Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

Firma Savéol automatyzuje proces produkcji swoich słynnych pomidorków koktajlowych

3 roboty paletyzujące firmy KUKA pozwalają firmie Savéol dostarczać owoce i warzywa na terenie całej Francji poprzez paletyzację pudełek kartonowych na końcu linii technologicznej. 


Świeże pomidory, uprawiane we Francji bez użycia pestycydów:

Savéol to kooperatywa, która od 40 lat specjalizuje się w produkcji i sprzedaży owoców i warzyw, a ściślej mówiąc: pomidorów i truskawek, zaopatrując wiele supermarketów i hipermarketów we Francji. Firma eksportuje również do Niemiec, Polski, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Azji. Zakład produkcyjny firmy Savéol znajduje się w Guipavas, w regionie Finistère w Bretanii. Rok po przeprowadzeniu automatyzacji jednej z części fabryki Gérard Moal, dyrektor operacyjny w CMO (grupa posiadająca pakiet kontrolny akcji firmy Savéol), potwierdza wydajność i całościowe korzyści wynikające z automatyzacji w branży przetwórstwa spożywczego.

Wideo: Automatyzacja procesu paletyzacji w firmie Savéol

Nowy impuls dla firmy Savéol

Pomimo znacznej przewagi firmy nad konkurentami, ten francuski lider rynkowy musiał stawić czoła barierom, które uniemożliwiały mu realizację wszystkich celów. W istocie, powolne wewnętrzne procesy i system paletyzacji, który jest jednocześnie ograniczony i nadmiernie złożony, zakłócają rytm produkcji, powodując, że nie jest on optymalny. To właśnie te powody skłoniły firmę Savéol do przeprowadzenia automatyzacji zakładu w Guipavas. Dodatkowe wyzwanie dla tego producenta stanowi kontrola przyszłych zmian, w tym chęć wyeliminowania wszystkich tworzyw sztucznych ze swoich opakowań. 
Transport pakowanych produktów z końca linii technologicznej do robota
To właśnie w trakcie procesu dynamicznej restrukturyzacji i zmiany skali działalności, na początku 2020 roku, kooperatywa postanowiła zainwestować w nowe narzędzie do paletyzacji, oferujące sprawność, prostotę i powtarzalność. Jednym z decydujących kryteriów była kompaktowa budowa systemu. Wyzwaniem dla firmy KUKA i integratora AB Process było dostosowanie robotów do konkretnej, określonej z góry przestrzeni w celu umożliwienia integracji całego rozwiązania z przepływem procesu od linii pakowania do składowania wyrobów gotowych. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę AB Process oraz adaptacyjność 3 robotów KUKA całkowicie odpowiadają wymaganiom specyfikacji.

System komplementarny

System robotyki zainstalowany przez firmę AB Process stanowi element podejścia komplementarnego w odniesieniu do zasobów ludzkich. Roboty przeprowadzają paletyzację na końcu linii produkcyjnej zapakowanych pudełek z pomidorami celem ich transportu do magazynów wyrobów gotowych. Szkolenie z obsługi robotów w zakładzie klienta końcowego nie prowadzi do likwidacji miejsc pracy, ale raczej do ich reorganizacji, przekształcając uciążliwe zadania wykonywane ręcznie w zadania bardziej techniczne. W ten sposób firma Savéol oszczędzić zasoby ludzkie i przesunąć je do zadań związanych z przygotowaniem i transportem zamówień we wcześniejszych i dalszych etapach łańcucha produkcyjnego.

Robot obsługuje zapakowane produkty w celu ich transportu w kierunku magazynu eksportującego.
Robot KUKA KR QUANTEC pobiera produkty (pudełka z pomidorami koktajlowymi) trafiające na koniec linii pakowania i przenosi je do magazynu wyrobów gotowych.

Jesteśmy zadowoleni z uzyskanego poziomu niezawodności. Nasi operatorzy bardzo szybko zapoznali się z systemem i opanowali jego obsługę. Uzyskaliśmy wszystkie funkcje, jakie liczyliśmy uzyskać dzięki temu narzędziu.

Gérard Moal, dyrektor operacyjny w firmie CMO