KUKA.ArcTech

S produkty řady KUKA.ArcTech se z robota KUKA stane profesionální svářeč. Software KUKA.ArcTech disponuje všemi nezbytnými funkcemi pro co nejjednodušší obsluhu a programování.

Rad KUKA.ArcTech má modulárnu konštrukciu na flexibilné zabezpečenie potrebných funkcií pri riešení zváracej úlohy.

K radu produktov patria tieto softvérové výbavy: 

 • KUKA.ArcTech Basic
 • KUKA.ArcTech Advanced
 • KUKA.ArcSense
 • a KUKA.MultiLayer.

 

Softvér KUKA.ArcTech Basic

KUKA.ArcTech Basic je základný modul radu. Prináša všetky potrebné funkcie na umožnenie riešenia všetkých typických štandardných zváracích úloh. Nehrá pritom žiadnu rolu, či je ovládaný zdroj prúdu MIG/MAG, WIG alebo plazmové zariadenie.

Funkcie variantu Basic:

KUKA.ArcTech Basic umožňuje zváranie v ochrannej atmosfére s ovládaním zdrojov prúdu prevádzkou Job (voľba čísla programu) alebo prevádzkou s charakteristickou krivkou (zadanie vodivosti). KUKA.ArcTech sa vďaka tomu dá flexibilne a jednoducho používať podľa želaní zákazníka a použitého zdroja zváracieho prúdu.

Pomocou aplikačného softvéru KUKA.ArcTech Basic sa robot KUKA stáva zváracím robotom. Rozširuje súbor príkazov ovládania KR C4 robota KUKA o prídavné inštrukcie, ktorými sa programujú zváracie postupy.

Na jednoduché a pohodlné ovládanie sa do obvyklého ovládacieho rozhrania KUKA smartPAD doplní niekoľko praktických stavových tlačidiel na ovládanie zváracieho procesu a zdroja prúdu.

Arc-InLineFormular na KUKA smartPAD.

Súčasťou dodávky ArcTech Basic sú nasledujúce nástroje a funkcie:

 • Správa dátových súborov zváracích parametrov pre parametre zapaľovania, zvárania a koncového kráteru na implementáciu WPS.
 • Editor na online optimalizáciu zváracích parametrov
 • Editor na offline optimalizáciu zváracích parametrov v aplikačných programoch
 • Voľne definovateľné zobrazenie produkcie
 • Webové zobrazenie na vizualizáciu webových stránok zdrojov prúdu napr. na konfiguráciu a programovanie parametrov zvárania (napr. Kemppi A7 welder)
 • manuálna kontrola TCP
ArcTech Webbrowser so stránkou Kemppi A7 welder

ArcTech Basic obsahuje okrem toho potrebné automatické reakcie na chybu v prípade chýb zapaľovania a zvárania, aby robot v čo najväčšej miere dokázal riešiť problémy so zváraním samostatne.

Ovládanie KR C4 komunikuje so zdrojom prúdu prostredníctvom prevádzkovej zbernice, napr. so sériovou EtherCAT alebo všetkými ostatnými typickými systémami. KUKA.ArcTech Basic podporuje aj špecifický protokol ArcLink® XT od Lincoln Electric ®.

Riadiaci signál sa pritom pohodlne nakonfiguruje jedným kliknutím myši prostredníctvom KUKA.WorkVisual a preddefinovanej konfigurácie napr. pre zdroje prúdu Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, ESAB, SKS a EWM. Prirodzene sa dá vytvoriť aj individuálna konfigurácia.

Spoločnosť KUKA ponúka špeciálne roboty pre zváranie v ochrannej atmosfére.

Softvér KUKA.ArcTech Advanced

Rozšírenie KUKA.ArcTech Advanced dopĺňa softvérovú výbavu KUKA.ArcTech Basic o ďalšie funkcie pre náročné zváracie úlohy. Rozsah funkcií ArcTech sa tak dá kedykoľvek rozšíriť, aby bolo možné reagovať na zmeny v požiadavkách robotického systému a jeho výrobných úloh.

Prídavné funkcie KUKA.ArcTech Advanced:

 • Zváranie so softvérom KUKA.RoboTeam pre synchrónne zváranie až 4 robotov na jednom konštrukčnom dieli
 • Rozšírené reakcie na chybu – Advanced Error Recovery
 • Reakcie na chyby programovateľné špecificky na šev
 • Zváracie funkcie pre rôzne hrúbky plechov
 • Rampy parametrov zvárania
 • Podpora SKS Synchroweld™ a Fronius Dynamic Power Control
 • Rozhranie SPS pre kontrolu priebehu zvarového šva
 • Projektantské rozhranie pre špecifické rozšírenia používateľa

Doplnková výbava KUKA.ArcSense

KUKA.ArcSense je technologický balík KUKA, ktorý ponúka doplnkovú výbavu pre KUKA.ArcTech Advanced. Zvárací robot tak dokáže realizovať sledovanie zvaru pri zváraní analýzou skutočných parametrov zvárania. Táto technológia je známa tiež pod názvom oblúkový snímač.  Robotovi umožňuje automaticky kompenzovať odchýlky polohy zvarového šva, ktoré vznikajú vplyvom tolerancií konštrukčného dielu alebo deformácií teplom.

Funkcie KUKA.ArcSense:

KUKA.ArcSense analyzuje spätnoväzobný signál (skutočné parametre zvárania), ktorý vysiela riadiaca jednotka robota priamo na rozhranie prevádzkovej zbernice alebo merací bočník KUKA.

Umožňuje to rôzne oblasti využitia:

 • Bočná a výšková regulácia pri zváraní MIG/MAG napr. kútových alebo V zvarov
 • Regulácia výšky alebo vzdialenosti pri zváraní MIG/MAG s konštantnou vzdialenosťou horáka (Stick-Out)
 • Regulácia výšky alebo vzdialenosti pri zváraní WIG, plazmovom zváraní a plazmovom rezaní

  

V prípade chýb pri sledovaní zvaru ponúka KUKA.ArcSense jedinečnú funkciu, s ktorou sa zváracie horáky (TCP) dajú polohovať späť na zvar a sledovanie zvaru sa môže spustiť nanovo. Ďalej sa so zabudovanými diagnostickými funkciami dá graficky analyzovať regulácia snímača a všetky nastavenia parametrov každého zvarového šva sa uložia do prevádzkového denníka KUKA.

Softvérová výbava KUKA.MultiLayer

KUKA.MultiLayer sa inštaluje do ovládania KR C4 na rozšírenie funkcií KUKA.ArcTech Advanced. S jeho pomocou sa dajú jednoducho a rýchlo naprogramovať a robotom zrealizovať viacvrstvové zvary.

Funkcie softvéru KUKA.MultiLayer:

Jednoduché, ale flexibilné programovanie viacvrstvových zvarov

Pomocou KUKA.MultiLayer sa zjednoduší programovanie viacvrstvových zvarov, pretože je k tomu potrebné len naučiť koreňovú vrstvu v nastavenej programovej štruktúre.

Hodnoty posunutia výplňovej a krycej vrstvy sa dajú pohodlne uložiť do databázy, takže bude možný jednoduchý prístup k týmto dátam z viacerých zváracích programov.

Každému zvarovému švu viacvrstvového zvárania sa dajú priradiť individuálne parametre zvárania – ktoré boli preddefinované v správe dátových súborov parametrov zvárania ArcTech.

PathMemorization

Pri používaní snímačov sledovania zvaru ukladá funkcia PathMemorization skutočnú polohu. Takže dokáže aj výplňové a krycie vrstvy zvárať v správnej polohe s týmito toleranciami.

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies