เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

LBR iiwa และพนักงานฝ่ายประกอบจับมือกัน

บริษัท Dürr AG ได้พัฒนาการติดกาวอัตโนมัติในการประกอบสุดท้ายของเซลล์หุ่นยนต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์น้ำหนักเบาที่ตอบสนองไว LBR iiwa ของ KUKA และที่สามารถทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ได้ พวกเขาช่วยให้คุณภาพการยึดติด ฯลฯ ของเสาอากาศแบบครีบฉลามและถังในบอดี้เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาและลดราคาของชิ้นส่วน

20 เมษายน 2560


รอยต่อกาวที่แม่นยำด้วยแกนที่เจ็ดของ LBR iiwa

สำหรับการยึดติดถังอัตโนมัติในการประกอบสุดท้าย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะนำถังไปยังโต๊ะหมุนด้วยความช่วยเหลือจากแขนกล และยื่นต่อไปโดยตรงที่หุ่นยนต์เพื่อดำเนินการต่อไป LBR iiwa จะใช้รอยต่อกาวที่ถังด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมาก และตรวจสอบระดับของรอยอย่างแม่นยำโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ส่วนหัวของแอพพลิเคชั่น (กลุ่มส่วนประกอบสำหรับติดกาว) หาก หุ่นยนต์น้ำหนักเบาที่ตอบสนองไว ได้ทำงานของเขาเสร็จ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับถังเข้าในตำแหน่งของบอดี้ยานยนต์ที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้

LBR iiwa จะรู้ข้อผิดพลาดทุกอันขณะวางเสาอากาศแบบครีบฉลาม

ในการติดกาวของเสาอากาศแบบครีบฉลาม พนักงานฝ่ายประกอบจะวางชิ้นส่วนแบบแมนนวลในก้ามปูของหุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์จะดูดชิ้นส่วนไปยังหัวจ่ายกาวที่แอพพลิเคชั่นทาวเวอร์ (อุปกรณ์สำหรับติดกาวลักษณะเป็นหอคอย) LBR iiwa จะเลื่อนเสาอากาศแบบครีบฉลามรอบหัวจ่ายกาวจากด้านล่างอย่างช้า ๆ กระบวนการติดกาวเริ่มจากตรงนั้น และขณะที่หุ่นยนต์เลื่อนสายพาน กาวก็จะถูกทาอย่างละเอียดลออ สุดท้ายแล้วพนักงานฝ่ายประกอบจะนำเสาอากาศแบบครีบปลาออกจากจุดทางออกอีกครั้ง และนำไปติดไว้กับยานพาหนะ

รับชมวิดีโอแสดงวิธีการที่หุ่นยนต์ KUKA LBR iiwa สองตัวช่วยเหลือคนงานในการติดกาวของการประกอบสุดท้ายได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือยังไง