เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ทำให้การผลิตเพิ่มสูงขึ้น

หุ่นยนต์เคลื่อนที่มีความสำคัญในด้านการผลิตมากยิ่งขึ้น หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปมาในพื้นที่ทำงาน และสามารถทำงานร่วมกันกับช่างได้ KMR iiwa เป็นคำตอบของ KUKA ต่อข้อเรียกร้องใหม่นี้ ผู้ช่วยที่เคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

24 เมษายน 2561


หุ่นยนต์เคลื่อนที่ KMR iiwa มีความสามารถด้าน HRC

KMR iiwa เกี่ยวข้องกับแพลทฟอร์มหุ่นยนต์ที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นที่ที่ได้ติดตั้ง KUKA LBR iiwa ที่มีความสามารถด้าน HRC ไว้ สำหรับ การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่ปลอดภัย จะมี Laserscanner ในแพลทฟอร์มที่เคลื่อน และเซ็นเซอร์โมเมนต์ข้อต่อในทุกๆ แกนของหุ่นยนต์คอยดูแลควบคุม ข้อดีเพิ่มเติมคือสำหรับผู้ใช้: สามารถควบคุมแพลทฟอร์มหุ่นยนต์ที่เป็นอิสระได้ด้วยระบบการควบคุมเพียงตัวเดียว

แพลทฟอร์มหุ่นยนต์ที่เป็นอิสระช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 

KMR iiwa เคลื่อนไหวอย่างอิสระโดยสมบูรณ์ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างภายในห้องทำงานก็ไม่ต้องดำเนินการ เพราะฉะนั้น หุ่นยนต์เคลื่อนที่จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานการส่งมอบและการรับ ซึ่งเป็นงานที่กระทำโดยมนุษย์จนถึงขณะนี้ นอกจากนี้ หุ่นยนต์ตัวนี้ยังสามารถใช้เป็นการประกอบตกแต่งที่เครื่องจักร สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เครื่องจักร สำหรับออโตเมชั่นในห้องทดลอง ลำดับของกระบวนการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือสำหรับการจัดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ อย่างเช่น การส่งมอบชิ้นส่วนประกอบสำหรับสายการผลิต
แพลทฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาอย่างเป็นอิสระในพื้นที่ทำงาน

KMR iiwa นำ Industry 4.0 มาสู่โรงงาน

หุ่นยนต์ที่เป็นอิสระทำให้โรงงานดูสมาร์ทขึ้น หุ่นยนต์ตัวนี้ยังช่วยในด้านโซลูชั่นออโตเมชั่นที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาดด้วยระบบเนวิเกชั่นที่เป็นอิสระ ดังนั้น หุ่นยนต์จึงสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่โดยรอบหรือภารกิจงานได้อย่างยืดหยุ่น ยิ่งกว่านั้น ยังสามารถเชื่อมต่อในโลจิสติกส์และกระบวนการผลิตอย่างไร้รอยต่อด้วยระบบอินทิเกรชันเครือข่าย ขณะนี้ KUKA ได้นำหุ่นยนต์เคลื่อนที่รุ่น KMR iiwa ในการผลิตแบบกลุ่ม ด้วยประการฉะนี้ Industry 4.0 จึงกลายเป็นความจริงมากยิ่งขึ้น