เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ผลิตภัณฑ์

ในฐานะผู้บุกเบิกการปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrie 4.0 KUKA สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ จึงเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน โดยได้รวบรวมความรู้และเชี่ยวชาญด้านเมคคาทรอนิคส์ เข้ากับเทคโนโลยีคลาวด์และโมบายแพลตฟอร์มไว้ด้วยกัน

KUKA ให้บริการโซลูชั่นระบบออโตเมชั่นเพื่ออุตสาหกรรมที่คุณสามารถกำหนดเองได้ ทั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสายการผลิตแบบครบวงจร