เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ดรัมหมุน KS การเปลี่ยนเครื่องมือแบบรอบหมุน

ด้วยดรัมหมุน KS คุณจะสามารถเปลี่ยนเครื่องมือในการผลิตตัวถังรถโดยทำเป็นแบบรอบหมุนได้ ระบบดรัมของ KUKA จะเป็นโครงสร้างแบบโมดูลาร์และจะถูกปรับให้เข้ากับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า 


ความหลากหลายของรุ่นต่าง ๆ ที่กว้าง และรอบการผลิตที่สั้นลง เป็นเงื่อนไขที่จะต้องมีการตกลงกันในการผลิตตัวถังรถ รูปแบบที่แตกต่างกันต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน ดรัมหมุน KS จะทำให้เกิดส่วนประกอบที่สำคัญ ซึ่งโดยกลไกการหมุนของมันจะช่วยให้มี ความยืดหยุ่นของประเภทที่สูง 

ดรัมหมุน KS ทำงานเช่นนี้

ดรัมจะช่วยเหลือในการผลิตยานพาหนะสำหรับการเปลี่ยนเครื่องมืออย่างเรียบง่าย หุ่นยนต์ต่าง ๆ ที่ถูกจัดตำแหน่งอยู่โดยรอบดรัม จะสามารถใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ แก้ไข และนำมันออกไปอีกครั้งได้

อีกวิธีหนึ่งคือพนักงานในโรงงานใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์เอง หุ่นยนต์ที่อยู่บนฝั่งตรงข้ามของดรัมจะรับช่วงขั้นตอนการผลิตต่อไป

ดรัมหมุน KS จะมีให้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ: ให้คุณเลือกระหว่าง ความยาวเจ็ดรูปแบบ ความสูงเก้ารูปแบบ ถังดรัมสามรูปแบบ การขับเคลื่อนสองรูปแบบ และการสื่อสารกันสองรูปแบบ โดยเช่นนี้คุณจึงจะสามารถทำการประกอบระบบดรัมที่ต้องการของคุณให้ตรงตามหลักการแบบโมดูลาร์ได้

ข้อได้เปรียบของดรัมหมุน KS

  • โมดูลาร์: ให้คุณทำการประกอบระบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณจากในแต่ละส่วนประกอบเข้าด้วยกัน
  • การบำรุงรักที่น้อย: ส่วนประกอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะลดความเสี่ยงต่อการหยุดทำงาน
  • ใช้งานได้หลากหลาย: การออกแบบในโมดูลาร์จะมีความยืดหยุ่นสูงสุด